پشتیبانی
مشاوره و خرید
0920 21 45 606
0920 21 45 607
ساعت تماس: 10:00 الی 17:00
منوی اصلی
بالون آب بازی
قیمت : 40,000 تومان
خردکن perfect fries
قیمت : 110,000 تومان
پمپ دستی گالن
قیمت : 85,000 تومان
پایه گردان کیک
قیمت : 60,000 تومان
مینی پنکه USB
قیمت : 200,000 تومان